K

Kapital og know-how

Borean Innovation er et innovationsmiljø. Innovationsmiljøer investerer risikovillig kapital i de helt tidlige faser af en virksomheds udvikling, hvor det endnu ikke er sikkert, at forretningsidéen er bæredygtig. Vores ambition er at fungere som bindeled mellem tech startups og business angels, venture kapital og lignende.

Læs mere om os

Niels Buus, CEO for Gomspace

Borean har givet rammerne for hele virksomhedens fødsel. Det har været helt, helt afgørende

S

Sådan er processen

Fra den dag, du henvender dig, bruger vi typisk én til to uger på at skabe os klarhed og overblik over din idé og dens teknologiske og forretningsmæssige potentiale. Efterfølgende får du svar på, om vi vurderer den så interessant for Borean, at vi ønsker at gå videre med en nærmere forundersøgelse.

Læs om processen

Nyheder

Nyheder og events

Søg

Søg kapital

Det er blevet politisk besluttet, at Innovationsmiljøordningen skal udfases i 2019. Det betyder, at Borean Innovation ikke længere vil modtage statslige midler til at investere i nye, lovende start-ups. Vi modtager derfor desværre ikke længere henvendelser om nye forretningsidéer.