V

Vores investeringsmodel

Borean har mulighed for at medfinansiere lovende forretningsideer med op til 6,7 mio. kr.

Investeringen sker i form af kapitalindskud og risikovillig ansvarlig lånekapital. På baggrund af kapitalindskuddet vil vi tage medejerskab i den nye virksomhed i de cirka 4-7 år, hvor vi er med. Vi syndikerer gerne med andre investorer i første investeringsrunde.

Vi udviser risikovillighed i vores investeringer og er som innovationsmiljø mere risikovillige end de fleste traditionelle investorer på kapitalmarkedet.

INVESTERING

Den gennemsnitlige investering forløber således

Når bestyrelsen har godkendt et projekt til investering, etableres som oftest et anpartsselskab med 50.000 kr. i kapital. Iværksætteren indskyder gerne 70 % af anpartskapitalen, mens vi typisk indskyder 30 %. Hvordan andelene endeligt fordeles, afhænger af det enkelte projekt, og andre investorer kan også være en del af ejerkredsen.

I forbindelse med stiftelsen af selskabet yder Borean samtidig et risikovilligt lån. Størrelsen afhænger af behov og forhandling, men det vil typisk ligge på 2 - 3,5 mio. kr. Lånet frigives i trancher på basis af aftalte milestones og anvendes til at dække udviklings- og driftsomkostninger. Lånet forrentes med 8 % årligt, hvilket afspejler investeringens risiko. Det er virksomheden, og ikke iværksætteren personligt, der hæfter for lånet.

Når virksomheden er driftsmæssig sund, tilbagebetales lånet i takt med indtjening og overskud. Hvis dette ikke lykkes, eller hvis der opstår andre situationer - for eksempel i forbindelse med nye finansieringsrunder - medvirker Borean altid på en professionel måde til at finde en løsning.

Anden runde finansiering

Borean råder derudover over en sekundær investeringsramme på 2,5 millioner kroner. Boreans sekundære investering på op til 2,5 millioner kan højst udgøre 40 procent af den samlede sekundære investering i selskabet. De resterende 60 procent skal derfor komme fra andre investorer, der kan bidrage med en samlet investering på op mod 3,75 millioner kroner. 

B

Bliv medinvestor

I Borean er vi altid udkig efter morgendagens successer – de virksomheder, som har både idé, team, talent og ambitionerne i orden. Samtidig er vi i løbende kontakt med private investorer, som vil og tør investere tidligt i virksomheder med potentiale, eller som er potentielle købere af en virksomhed. Tag et kig på vores portefølje, og er der virksomheder, der taler til dig, så ring endelig til os og hør mere.

Thor Jespersen
Adm. direktør, Borean Innovation

 

 

Portefølje