K

Krav til din virksomhed

Før vi kan overveje at investere i din virksomhed, skal den leve op til nogle krav. Både fordi vi som statsgodkendt innovationsmiljø er underlagt visse lovkrav, og fordi vi vil sikre os, at virksomheden har potentiale til at blive en af de store inden for sit felt.

Din virksomhed skal

  • Maks. have en omsætning på 50.000 kr., hvis virksomheden er ældre end 18 måneder
  • Være enestående ud fra marked, teknologi eller funktion
  • Kunne beskyttes, for eksempel ved forspring i teknologi, viden eller patentering
  • Have stort internationalt markedspotentiale

Vi kræver ikke medfinansiering fra iværksætteren eller kaution for det lån, vi yder.

Virker vi som det rigtige match for din virksomhed? Så giv os et ring eller send os dit pitch deck. Vi er her for det samme.

Processen

Fra idé til investering

Fra den dag, du henvender dig, bruger vi typisk én til to uger på at skabe os klarhed og overblik over din idé og dens teknologiske og forretningsmæssige potentiale. Efterfølgende får du svar på, om vi vurderer den så interessant for Borean, at vi ønsker at grave et spadestik dybere og gå videre med en nærmere forundersøgelse.

En forundersøgelse er en mere tilbundsgående undersøgelse, hvor vi blandt andet ser på, om din idé eller dit produkt er skalerbart og patenterbart. Forundersøgelsen tager typisk mellem 4 og 12 uger.

Hvis vi tror på, at der er gode muligheder i din forretningsidé, bliver din investorpræsentation forelagt Boreans bestyrelse. Bestyrelsen skal herefter godkende, at vi bliver medejere af din virksomhed, og gør de det, kan vi gå i gang med kontraktforhandlingerne. Hvis du ikke allerede har stiftet virksomheden, gør vi det i fællesskab.

Den største del af Boreans investering vil typisk være lån, som skal bruges på at drive din idé, din produktudvikling og din virksomhed videre. Samtidig vil vi træde ind i virksomhedens bestyrelse og fungere som sparringspartner.

  1. Vurdering af dit projekt
  2. Forundersøgelse
  3. Investorpræsentation
  4. Indstilling og investeringsplan
  5. Afgørelse og eventuel investering
H

Pitch decket – dit vigtigste redskab

Dit pitch deck er dit vigtigste redskab, når du skal sælge til idé. Hvad enten det er til os eller andre potentielle investorer. Få vores allerbedste råd til at få styr på pitch decket lige her.

Hent guiden

Søg

Søg kapital

Det er blevet politisk besluttet, at Innovationsmiljøordningen skal udfases i 2019. Det betyder, at Borean Innovation ikke længere vil modtage statslige midler til at investere i nye, lovende start-ups. Vi modtager derfor desværre ikke længere henvendelser om nye forretningsidéer.

 

Portefølje