Om Borean Innovation

Borean Innovation er et innovationsmiljø. Innovationsmiljøer investerer risikovillig kapital i de helt tidlige faser af en virksomheds udvikling, hvor det endnu ikke er sikkert, at forretningsidéen er bæredygtig. Vores ambition er at fungere som bindeled mellem tech startups og det private kapitalmarked – eksempelvis venture kapital og business angels.

Vi tilfører kapital, viden og kompetencer i opstartsfasen og sikrer tilførsel af yderligere kapital, efterhånden som virksomheden udvikler sig og bevæger sig hen imod den egentlige driftsfase. Vi vil typisk sælge vores andele af virksomheden efter 4-7 år, når virksomheden kan stå på egne ben.

Innovationsmiljøordningen er finansieret af Styrelsen for institutioner og uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere om innovationsmiljøordningen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: www.ufm.dk

 

Portefølje