Filter:
Branche:

Nuværende

Cases

 
A

Agrit

Agrit udvikler produkter til styring, planlægning og automatisk registrering af essentielle data inden for animalsk landbrugsproduktion. Formålet er at effektivisere landmændenes arbejdsprocesser, optimere produktion, avl og dyrevelfærd og at bidrage til en forøget fødevarekvalitet og -sikkerhed.

Borean Innovation solgte sine ejerandele til iværksætteren i 2018.

 

 


Agrit
www.agrit.dk

P

Projektansvarlig

Carl-Erik Jørgensen, Porteføljechef
+45 4117 9942 ·
Aalborg

Carl-Erik har ansvar for investeringer og pleje af vores portefølje. 

Carl-Erik har mange års erfaring med ledelse og forretningsudvikling. Han har blandt andet arbejdet med økonomi, regnskab og it som leder hos Nykredit A/S, Nykredit Bank og Sonofon og været produktchef hos KMD.

Uddannelse
HD i finansiering, organisation og strategi

Portefølje