Filter:
Branche:

Aktive

Cases

 
I

Inropa

Inropa udvikler, sælger og implementerer softwaremoduler til automatisk eller semiautomatisk programmering af malerobotter. Systemet reducerer tidsforbruget ved programmeringen og øger dermed virksomhedernes effektivitet og lønsomheden af de automatiserede maleprocesser. 

Borean solgte sine ejerandele til iværksætteren og en medaktionær i 2018.

P

Projektansvarlig

Carl-Erik Jørgensen, Porteføljechef
+45 4117 9942 ·
Aalborg

Carl-Erik har ansvar for investeringer og pleje af vores portefølje. 

Carl-Erik har mange års erfaring med ledelse og forretningsudvikling. Han har blandt andet arbejdet med økonomi, regnskab og it som leder hos Nykredit A/S, Nykredit Bank og Sonofon og været produktchef hos KMD.

Uddannelse
HD i finansiering, organisation og strategi

Portefølje