Filter:
Branche:

Udvalgte exits

Cases

 
N

Ny måleteknik sikrer præcis behandling

Medikovirksomheden CathVision ApS har siden investeringen fra Borean Innovation i 2014 rejst over 20 mio dkk i kapital og fondsmidler, og pengene skal gå til at få selskabets unikke hjertemålesystem ud på det europæiske marked for at forbedre operative behandlinger af hjerterytmeforstyrrelser.

I dag lider knap 2 % af den europæiske befolkning af rytmeforstyrrelser i hjertet, og de mest syge patienter tilbydes en såkaldt ablationsbehandling, der kan afhjælpe problemet. Ved ablation fjerner man kort fortalt lokalt de hjerteceller, der forårsager rytmeforstyrrelsen, ved at brænde eller fryse dem væk. Ved vanskelige rytmeforstyrrelser er effekten dog reduceret til 50 % blot et år efter behandlingen.

Mads Emil Matthiesen, CEO for CathVision

Den tidlige investering fra Borean Innovation har muliggjort udvikling af vores unikke løsning til patienter med svære hjerteproblemer.

Der er således stort fokus på at forbedre teknikkerne til ablation, særligt ved de svære rytmeforstyrrelser som atrieflimmer og ventrikulær takykardi. CathVision har udviklet et målesystem, der hjælper lægen med at finde det rigtige punkt at behandle i. I modsætning til eksisterende systemer fokuserer CathVision på at fjerne støj og forstærke det rene fysiologiske signal fra kroppen. Dermed hjælpes lægen til at se selv de mindste signaler, som er usynlige i dag.

Klar til europæisk markedsintroduktion

Det globale marked for udstyr til ablationsbehandlinger er på 20 mia. kr. årligt, og der erstadig høj vækst drevet af flere specialiserede læger, nye behandlingsteknologier og ny viden om langtidseffekter. CathVision samarbejder med en række af disse speciallæger og planlægger forsøg i mennesker inden for de næste 12 måneder. Selskabet stiler mod en markedsgodkendelse og distributionen af de første produkter i Europa ultimo 2019.Direktør i CathVision, Mads Emil Matthiesen, siger:

”Den tidlige investering fra Borean Innovation har muliggjort udvikling af vores unikke løsning til patienter med svære hjerteproblemer. Sidste år fik vi også Vækstfonden om bord sammen med Borean og deres samlede investering finansierer nu produktion af den endelig prototype og forsøg i
dyr. Vi ser frem til at kunne tilbyde læger et sikkert produkt, der kan gøre en forskel for patienter med svære hjerteproblemer.”

Fakta om CathVision
Stiftet: 2013
Medarbejdere: 7
Direktør: Mads Emil Matthiesen
Innovationsmiljø: Borean Innovation

CathVision har rejst over 20 mio dkk i 
Investeringer og fondsmidler og på-
begynder kliniske forsøg primo 2019

Blandt investorerne er der store forventninger til potentialet i CathVision. Managing Partner hos VF Venture i Vækstfonden, Tonni Bülow-Nielsen, siger:

”CathVision arbejder i et af de hurtigst voksende segmenter inden for medicinsk teknologi. Jeg mener, at CathVision repræsenterer en attraktiv investeringscase i et marked med høj aktivitet. CathVision har arbejdet vedholdende med sit projekt over en årrække finansieret af Borean, og vi har fulgt selskabet på sidelinien med henblik på en større investering.

Porteføljechef i Borean Innovation, Lene Gerlach, siger:

”CathVision er én af de investeringer, vi forventer os meget af. Vi har været med på rejsen siden 2014 og har nu gennemført tre kapitalrunder i selskabet. Vi er særligt tilfredse medsyndikeringen med Vækstfonden på 12,5 mio dkk. Tonni Bülow-Nielsen der repræsenterer Vækstfonden i CathVisions bestyrelse har et stort kendskab til branchen og har allerede åbent mange døre for selskabet. Derudover er Vækstfondens dybe investorlommer også nødvendige for selskabet. Der er allerede behov for en ny investering ultimo 2018, da der skal påbegyndes kliniske forsøg”.

Portefølje