Filter:
Branche:

Udvalgte exits

Cases

 
R

Rumeventyr på Børsen

Virksomheden GomSpace er på 9 år vokset fra at være en lille start-up til at eksportere satellitter til mere end 40 lande. Nu er de gået på børsen og har ambitioner om at disrupte den etablerede satellitbranche. BOREAN Innovation har hjulpet dem på vej.

Den 16. juni 2016 blev en af de helt store milepæle for virksomheden GomSpace. Her kunne man nemlig notere sig et aktiesalg på 100 millioner svenske kroner, da virksomheden blev børsnoteret i Stockholm. Derudover er der efterfølgende blevet solgt aktier til en gruppe investorer for yderligere 25 millioner svenske kroner. Med børsnoteringen har GomSpace nu hentet kapital hjem til at realisere deres næste mål. 

Niels Buus, CEO for Gomspace

Borean har givet rammerne for hele virksomhedens fødsel. Det har været helt, helt afgørende.

- Nu begynder vi at etablere os i Singapore og i USA. I første omgang med salgskontorer, men i USA vil det også være teknisk på et tidspunkt. Og så skal vi have lavet en del produktudvikling. Specielt sådan, at vi kan øge levetiden i rummet. I rummet er der store temperatursvingninger – det er faktisk ligesom at tage elektronikken fra en varm ovn og putte den over i en dybfryser og tilbage igen, hver gang den når omkring jordkloden. Og det gør den på halvanden time, fortæller administrerende direktør Niels Buus og fortsætter:

- Vi skal også have bygget en ny produktionsfacilitet, og så skal vi have et EPR-system ind i virksomheden. Og for det ikke skal være løgn, er vi også i gang med at etablere et selskab på Mauritius, hvor vi sender satellitter op, der skal flyve omkring ækvator for at lave service i Afrika. Så der er rigtig meget i gang. Vi er ved at investere 80 millioner, så enkelt er det. Så det gælder virkelig om at få det gjort rigtigt.

Mindre satellitter = større marked

Forud for børsnoteringen lå mange års arbejde med at etablere sig som en spiller på markedet for nanosatellitter. Det er ikke mindst dét, at GomSpaces små satellitter – modsat de store, dyre satellitter – kan fås for et par millioner kroner, der har gjort virksomheden særdeles konkurrencedygtig på det internationale marked.

- Den pris, vi kan levere til, kan være mellem en hundrededel og en tusindedel af prisen på de store satellitter. Så stor er forskellen, forklarer Niels Buus og fortsætter:

- Det, der er unikt ved GomSpace, er, at vi startede med at sælge produkterne allerede en måned efter, virksomheden blev etableret. Vi kan ikke som vore konkurrenter i udlandet leve af offentlig støtte. Vi er vokset op på ren kommerciel basis. På den måde står vi meget stærkere end mange andre.

Borean Innovation troede på os

Borean Innovation – som dengang hed NOVI Innovation – troede tidligt på stifternes idé om at udvikle små, kommercielle satellitter. Derfor har innovationsmiljøet også været afgørende for, at GomSpace har kunnet bygge virksomheden op. Som Niels Buus udtrykker det:

- Borean har givet rammerne for hele virksomhedens fødsel. Det har været helt, helt afgørende. De har en rigtig god forståelse for, hvad det vil sige at starte en virksomhed op. De forstår at give den et sted, hvor den kan gro. Og det er en speciel kompetence. Sådan lidt: ”Lad os nu se, hvad de kan!” i stedet for ”det kan de nok ikke”. Det, synes jeg, er meget vigtigt.

 

Vil vende branchen på hovedet

Med børsnoteringen sikkert på plads har GomSpace nu øjnene rettet mod at indfri ambitionerne om at forandre hele satellitbranchen.

- Det, vi går efter, er at forandre – disrupte – den etablerede satellitbranche ved at levere satellitter, som er langt, langt billigere, og hvor vi kan distribuere satellitkapaciteten ud over hele jordkloden. I stedet for at have nogle enkelte store, dyre satellitter, kan vi bygge eksempelvis 60 satellitter til en langt lavere pris, end man kan bygge én stor med. Og så kan man lave en service, der kan dække hele jordkloden hele tiden langt, langt billigere, forklarer Niels Buus og slutter:

- Vi har en målsætning om at vokse meget kraftigt og blive rigtig store. I 2021 er vores målsætning, at vi er over 350 medarbejdere. Det er det, vi har sagt til aktiemarkedet. Vi er 55 nu. Og for to år siden var vi 10. Så der er virkelig fart på.

Hvad er en nanosatellit?

En nanosatellit er en lille kube eller ramme med forskellige printkort med kommunikationsudstyr, computerstyring, strømforsyning, solpaneler og antenner, der folder sig ud. Ved hjælp af en kobberspole kan satellitten styres i forhold til jordens magnetfelt.

Portefølje