Filter:
 

Portfolio

P

Borean Innovation godkendt som exit-operatør for staten

Siden beslutningen om udfasning af Innovationsmiljøerne har Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) arbejdet på en model, der kunne håndtere de porteføljeselskaber, som er en del af innovationsmiljøernes nuværende porteføljer.

I april måned 2019 udformede SIU et EU-udbud, hvor interesserede aktører kunne byde på opgaven som forvalter af statens investering i perioden 2020-22 med det formål at afhænde investeringerne i løbet af samme periode.

På baggrund af tilbud til SIU er Borean Innovation A/S blevet udvalgt som exit-operatør og skal dermed medvirke til at afvikle lån og ejerandele i Boreans ca. nuværende 60 porteføljeselskaber. Sideløbende hermed fortsætter Borean Innovation med at udvikle de eksisterende porteføljeselskaber og ikke mindst hjælpe med at tiltrække ekstern kapital til selskaberne.