Filter:
Industry:

Cases

 
P

Pesitho

Pesitho har udviklet et solpanelbaseret mikrokøkken, der kan anvendes i områder, hvor adgang til elforsyningen er begrænset, og som har en så lav pris, at nødhjælpsorganisationer vil udbrede det i større antal.

Solpanelet genererer elektriciteten, der opbevares i det indbyggede batteri, og giver strøm til en kogeplade.  Batteriet er tilstrækkeligt til at sikre, at køkkenet kan anvendes i flere timer efter mørkets frembrud.

 


Pesitho
Birk Centerpark 40 , 7400 7400
+45 5183 5775 · info@pesitho.com
www.pesitho.com

CEO: Thorben G. Nielsen

Portfolio